Про затвердження порядку надання відпусток працівникам, які усиновили дитину

69


Уряд РФ
Постанова №719
від 11 жовтня 2001 р.

У відповідності зі статтею 168 Кодексу законів про працю Російської Федерації (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971, №50, ст. 1007; Відомості З’їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації, 1992, №41, ст. 2254; Збори законодавства Російської Федерації, 1995, №35, ст. 3504; 1999, №18, ст. 2210; 2001, №29, ст. 2945)

Уряд Російської Федерації постановляє:

1. Затвердити Порядок надання відпусток працівникам, які усиновили дитину.

2. Міністерству охорони здоров’я Російської Федерації за узгодженням з Фондом соціального страхування Російської Федерації в 3-місячний строк визначити порядок видачі листка непрацездатності жінці, яка усиновила дитину, на період з дня усиновлення дитини і до закінчення 70 календарних днів з дня народження дитини, а при одночасному усиновлення двох і більше дітей — 110 календарних днів з дня їх народження.

3. Міністерству праці та соціального розвитку Російської Федерації спільно з Фондом соціального страхування Російської Федерації і зацікавленими федеральними органами виконавчої влади давати необхідні роз’яснення щодо застосування Порядку надання відпусток працівникам, які усиновили дитину, затвердженого цією Постановою.

4. Визнати такою, що втратила силу Постанова Уряду Російської Федерації від 30 липня 1999 року N 865 «Про затвердження Порядку надання відпустки працівникам, які усиновили дитину» (Збори законодавства Російської Федерації, 1999, N 32, ст. 4088).

Голова Уряду
Російської Федерації
М. Касьянов

Порядок надання відпусток працівникам, які усиновили дитину

Затверджений
Постановою Уряду
Російської Федерації
від 11 жовтня 2001 року №719

1. Працівникам, які усиновили дитину, надаються відпустки по догляду за дитиною:

  • на період з дня усиновлення дитини і до закінчення 70 календарних днів з дня народження дитини, а при одночасному усиновлення двох і більше дітей — 110 календарних днів з дня їх народження;
  • до досягнення дитиною віку 3 років.

У разі усиновлення дитини (дітей) обома подружжям зазначені відпустки надаються одного з подружжя на їх розсуд.

2. Для отримання відпустки по догляду за дитиною працівник, що всиновив дитину (дітей), подає за місцем роботи заяву про надання відпустки з зазначенням в ньому виду відпустки та її тривалості та представляє документ, що підтверджує право працівника на його отримання (рішення суду про встановлення усиновлення дитини (дітей) або свідоцтво про народження дитини (дітей).

При оформленні відпустки по догляду за дитиною одним з подружжя видається довідка з місця роботи (служби, навчання) іншого чоловіка про те, що відпустки по догляду за дитиною, зазначені у пункті 1 цього Порядку, їм не використовуються або що дружина не знаходиться у відпустці по вагітності та пологах, наданому згідно з пунктом 4 цього Порядку.

3. Надання працівникам відпусток, зазначених у пункті 1 цього Порядку, оформляється наказами роботодавця з зазначенням в них тривалості кожного відпустки.

4. Жінкам, які усиновили дитину, за їх бажанням замість відпустки, зазначеної в абзаці другому пункту 1 цього Порядку, надається відпустка по вагітності та пологах на період з дня усиновлення дитини і до закінчення 70 календарних днів з дня народження дитини, а при одночасному усиновлення двох і більше дітей — 110 календарних днів з дня їх народження.

5. Підставою для надання жінці, що усиновила дитину (дітей), відпустки по вагітності та пологах є листок непрацездатності, який видається в установленому порядку лікувальним закладом.

6. Працівникам, які усиновили дитину (дітей), на період відпустки, зазначеної в абзаці другому пункту 1 цього Порядку, призначається та виплачується допомога при усиновленні дитини у порядку і розмірі, встановлених для виплати допомоги по вагітності та пологах.

7. Особи, обізнані про усиновлення дитини (дітей), зобов’язані зберігати таємницю усиновлення. У разі розголошення таємниці усиновлення всупереч волі усиновителя вони залучаються до кримінальної відповідальності відповідно до законодавством Російської Федерації.

Законодавство