Про порядок введення в дію постанови Уряду РФ ПРО прийомну сімю

69


Міністерство Загальної та
Професійної Освіти
Російської ФедерацииПисьмо №15/438-6
від 30 січня 1997 р.

У зв’язку з введенням з 1 березня 1996 року Сімейного кодексу Російської Федерації, законодавчо закріпив статус прийомної сім’ї як однієї з пріоритетних форм влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, Урядом Російської Федерації прийнято Постанову від 17 липня 1996 р. № 829, затвердило Положення про прийомну сім’ю.

Дана Постанова є логічним продовженням на новому якісному рівні державної політики у сімейному вихованні (пристрої) дітей — сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків.

Положенням про прийомну сім’ю передбачено обмеження кількості дітей (як правило, до 8 чоловік, включаючи рідних та усиновлених), переданих на виховання в прийомну сім’ю, збережені пільги та норми матеріального забезпечення прийомних дітей, встановлені для вихованців закладів для дітей — сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків.

Взаємовідносини органів опіки і піклування та прийомних батьків регулюються договором, який передбачає відповідальність сторін: за умови утримання, виховання та освіти дитини (дітей), права та обов’язки прийомних батьків — з одного боку, і обов’язки по відношенню до прийомної сім’ї органу опіки й піклування — з іншого (ст. 152 СК РФ).

Враховуючи вищевикладене, особливу увагу і дбайливе ставлення слід проявити до дитячим будинкам сімейного типу, що вибрали в свій час один з найбільш сприятливих шляхів для виховання знедолених дітей. Керуючись чинними нормативно — правовими актами в інтересах дітей, органи опіки і піклування спільно з правліннями місцевих відділень РДФ повинні надати батькам — вихователям можливість самим визначити подальший статус: перетворити дитячий будинок сімейного типу в малокомплектный дитячий будинок з відповідним штатом співробітників або — в прийомну сім’ю.

За умови перетворення сім’ї у малокомплектный дитячий будинок слід керуватися Положенням про установи для дітей — сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків (Постанова Уряду РФ від 01.07.95 №676), при умові одержання статусу прийомних сімей — Положенням про прийомну сім’ю.

На прийомну сім’ю можуть бути поширені пільги, передбачені Указом Президента від 5 травня 1992 р. №431 «Про заходи з соціальної підтримці багатодітних сімей»: знижка у розмірі не нижче 30% від встановленої оплати за комунальні послуги, безкоштовна видача ліків, придбаних за рецептами лікарів для дітей віком до 6 років, безкоштовний проїзд на внутригородском транспорті, виділення земельних ділянок для організації селянських (фермерських) господарств, надання безоплатної матеріальної допомоги або безпроцентної позики для відшкодування витрат на розвиток селянських (фермерських) господарств та ін.

У договорі, що укладається органом опіки та піклування і прийомною сім’єю, обумовлюються пільги та умови оплати праці прийомних батьків в залежності від кількості і стану здоров’я прийнятих на виховання дітей.

Для вирішення питання про оплату праці прийомних батьків органом опіки та піклування доцільно укладати договір підряду з прийомними батьками. Час, протягом якого вони працюють в якості прийомних батьків за договором підряду, зараховується відповідно до їх трудового стажу. При цьому оплата праці включається в заробіток для нарахування пенсії (підстава: лист від 20.02.92 Міністерства соціального захисту населення РФ №1-299-17 і Пенсійного фонду РФ №ЮСІ-22-ІН «ПРО стаж і заробіток за договорами підряду і доручення»).

Рекомендуємо органам управління освітою та правлінням відділень РДФ внести пропозиції до органів законодавчої влади суб’єктів Російської Федерації про прийняття у відповідності зі ст. 152 Сімейного кодексу Російської Федерації законів про оплату праці прийомних батьків та пільги, що надаються прийомній сім’ї.

Рекомендуємо також провести паспортизацію майна, яким володіють дитячі будинки сімейного типу, маючи на увазі виділене житло, земельні ділянки, підсобні господарства, транспорт, техніку та інше обладнання з метою подальшого використання його в інтересах прийомних дітей.

Міністерство спільно з Правлінням Російського дитячого фонду планують проведення на базі Республіканського інституту підвищення кваліфікації працівників освіти навчання прийомних батьків з видачею державного документа, що підтверджує отримання ними педагогічного мінімуму.

Заступник Міністра
Е. Е. Чепурных
Законодавство