Про організацію роботи щодо влаштування дітей на виховання в сімї

59


Міністерство Освіти РФ
Глав Адміністрацій Суб’єктів Російської Федерації
Органам управління освітою Суб’єктів
Російської Федерації
Інструктивний лист №1
від 12 січня 2000 року

З метою надання методичної допомоги органам опіки та піклування, органам виконавчої влади суб’єктів Російської Федерації (далі — органи виконавчої влади) в організації централізованого обліку дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, надання сприяння у влаштуванні цієї категорії дітей на виховання в сім’ї, усунення та запобігання порушень у цій роботі Міністерство освіти Російської Федерації повідомляє.

Передача відомостей у федеральний банк даних про дітей, які залишилися без піклування батьків, які можуть бути влаштовані на виховання в сім’ї, допускається лише після закінчення двох місяців (місяць для влаштування дитини у районі (місті) за місцем його виявлення і місяць для його влаштування в сім’ю в регіоні за місцем його проживання (перебування) (ст. 122 Сімейного кодексу Російської Федерації та п. п. 3.4 постанови Уряду Російської Федерації від 3 серпня 1996 року №919 «Про організацію централізованого обліку дітей, решти без піклування батьків».

    Примітка.У відповідності з змінами і доповненнями, внесеними Федеральним законом від 27.06.98 №94-ФЗ в ст. ст. 122, 124 Сімейного кодексу Російської Федерації, федеральний банк даних називається державним банком даних про дітей, які залишилися без піклування батьків.

У відповідності зі ст. 126 Сімейного кодексу Російської Федерації органами виконавчої влади установлюється порядок обліку громадян Російської Федерації, які постійно проживають за межами території Російської Федерації, іноземних громадян або осіб без громадянства (далі — іноземні громадяни), які виявили бажання усиновити дитину, яка є громадянином Російської Федерації.

Передача відомостей у державний банк даних про дітей, які залишилися без піклування батьків (далі — державний банк даних), здійснюється по електронній пошті. При її відсутності відомості можуть передаватися через абонентський пункт мережі «Атлас» ФАПСИ.

При заповненні анкети дитини в обов’язковому порядку зазначаються:

  • дата заповнення анкети органом опіки та піклування за місцем проживання (перебування) дитини у графі «Дата заповнення анкети»;
  • дата постановки вищевказаних відомостей на регіональний облік у графі «Додаткова інформація»;
  • повні відомості про кожного з батьків із зазначенням дати документа, який є підставою для влаштування дитини на виховання в сім’ю (свідоцтво про смерть, згода батьків на усиновлення, рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав, визнання батьків безвісно відсутніми, недієздатними тощо;
  • довідка за формою N 24 про відсутність батька), у графі «Правові підстави до передачі дитини на виховання в сім’ю»;
  • відомості про всіх наявних братів і сестер (у тому числі неполнородных) із зазначенням, по можливості, їх точного місцезнаходження в графі «Брати і сестри та інші родичі».

До анкети дитини прикладається оригінал фотографії дитини (або електронна копія фотографії, зробленої на момент заповнення анкети. За відсутності фотографії відомості про дітей реєструватися в державному банку даних не будуть.

Для забезпечення переважного влаштування дітей в сім’ї громадян Російської Федерації у випадках, коли кандидатів в опікуни (піклувальники), прийомні батьки, усиновлювачі не представилася можливість підібрати дитину в регіоні за місцем проживання, органів виконавчої влади слід направляти в Міносвіти Росії запити про надання відомостей про дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, що знаходяться на території інших суб’єктів Російської Федерації (з додатком ув’язнення на кандидатів в опікуни (піклувальники), прийомні батьки, усиновлювачі).

Відомості про дітей, які підлягають усиновленню іноземними громадянами, передаються зазначеним особам тільки після закінчення трьох місяців з дня надходження відомостей про таких дітей в державний банк даних.

Враховуючи істотно зросла за останній час кількість дітей у віці до року, переданих на усиновлення іноземним громадянам, для отримання документа, що підтверджує перебування в державному банку даних відомостей про дитину, підметі усиновленню, у запиті органу виконавчої влади, що спрямовується до Міносвіти Росії, необхідно повідомляти про заходи, вжиті органом опіки та піклування щодо влаштування дитини на виховання в сім’ю громадян, які проживають на території даного суб’єкта Російської Федерації, а також вказувати компетентну організацію, яка підготувала висновок на кандидатів в усиновлювачі та бере на себе зобов’язання щодо здійснення контролю за умовами життя і виховання усиновлюваної дитини. Найменування компетентної організації вказується друкованими літерами мовою країни проживання кандидатів в усиновлювачі.

Документи, що підтверджують знаходження в державному банку даних відомостей про дитину, підметі усиновленню, підписуються заступником Міністра освіти Російської Федерації, який курирує цей напрямок роботи у Міносвіти Росії (або заступником Міністра освіти Російської Федерації, що заміщає його обов’язки, в порядку, встановленому Міністром освіти Російської Федерації).

Зазначені документи направляються в органи виконавчої влади лише поштою.

Міністр В. М. Філіппов
Законодавство