Кримінальний Кодекс РФ. Глави 17 і 20

50

Зміст:

 • Глава 20. Злочини проти сім’ї та неповнолітніх
 • Глава 17. Злочини проти волі, честі та гідності особи

Глава 20. Злочини проти сім’ї та неповнолітніх

Стаття 150. Втягнення неповнолітнього у вчинення злочину

1. Втягнення неповнолітнього у вчинення злочину шляхом обіцянок, обману, погроз або іншим способом, вчинене особою, яка досягла вісімнадцятирічного віку, — карається позбавленням волі на строк до п’яти років.

2. Те ж діяння, вчинене батьком, педагогом або іншою особою, на яку законом покладено обов’язки з виховання неповнолітнього, — карається позбавленням волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені із застосуванням насильства або з погрозою його застосування, — караються позбавленням волі на строк від двох до семи років.

4. Діяння, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, пов’язані з залученням неповнолітнього в злочинну групу або у вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, — караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Стаття 151. Втягнення неповнолітнього у вчинення антигромадських дій

Втягнення неповнолітнього в систематичне вживання спиртних напоїв, одурманюючих речовин, заняття проституцією, бродяжництвом або жебрацтвом — карається обов’язковими роботами на строк від ста вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк від одного року до двох років, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

 • Те ж діяння, вчинене батьком, педагогом або іншою особою, на яку законом покладено обов’язки з виховання неповнолітнього, — карається обмеженням волі на строк до трьох років, або арештом на строк від чотирьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
 • Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені неодноразово або із застосуванням насильства чи з погрозою його застосування, — караються позбавленням волі на строк до шести років.
 • Стаття 152. Торгівля неповнолітніми

  1. Купівля — продаж неповнолітнього або вчинення інших угод у відношенні неповнолітнього у формі його передачі і заволодіння ім — карається обов’язковими роботами на строк від ста вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк від одного року до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до п’яти років.

  2. Ті ж діяння, скоєні:

   а). неодноразово;
   б). у відношенні двох або більш неповнолітніх;
   в). групою осіб за попередньою змовою або організованою групою;
   г). особою з використанням свого службового становища;
   д). з незаконним вивозом неповнолітнього за кордон або незаконне повернення його з-за кордону;
   е). в цілях залучення неповнолітнього у вчинення злочину або інших антигромадських дій, а також для здійснення дій сексуального характеру;
   ж). з метою вилучення в неповнолітнього органів або тканин для трансплантації, — караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

  3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, що спричинили з необережності смерть неповнолітнього або інші тяжкі наслідки, — караються позбавленням волі на строк від п’яти до п’ятнадцяти років.

  Стаття 153. Підміна дитини

  Підміна дитини, вчинена з корисливих або інших низинних спонукань, — карається позбавленням волі на строк до п’яти років зі штрафом в розмірі від двохсот до п’ятисот мінімальних розмірів оплати праці або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період від двох до п’яти місяців.

  Стаття 154. Незаконне усиновлення (удочеріння)

  Незаконні дії щодо усиновлення (удочерению) дітей, передачі їх під опіку (піклування), на виховання в прийомні сім’ї, вчинені неодноразово або з корисливих мотивів, — караються штрафом у розмірі від п’ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до одного місяця, або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести місяців.

  Стаття 155. Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)

  Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) всупереч волі усиновителя, вчинене особою, зобов’язаним зберігати факт усиновлення (удочеріння) як службову чи професійну таємницю, або іншою особою з корисливих або інших низинних спонукань, — карається штрафом в розмірі від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період від одного до двох місяців, або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до чотирьох місяців, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

  Стаття 156. Невиконання обов’язків по вихованню неповнолітнього

  Невиконання або неналежне виконання обов’язків по вихованню неповнолітнього батьком або іншою особою, на яку покладено ці обов’язки, а одно педагогом або іншим працівником освітнього, виховного, лікувального чи іншого закладу, зобов’язаного здійснювати нагляд за неповнолітнім, якщо це діяння з’єднане з жорстоким поводженням з неповнолітнім, — карається штрафом в розмірі від п’ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до одного місяця, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

  Стаття 157. Злісне ухилення від сплати коштів на утримання дітей або непрацездатних батьків

  1. Злісне ухилення батьків від сплати за рішенням суду коштів на утримання неповнолітніх дітей, а також непрацездатних дітей, що досягли вісімнадцятирічного віку, — карається обов’язковими роботами на строк від ста двадцяти до ста вісімдесяти годин, або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до трьох місяців.

  2. Злісне ухилення повнолітніх працездатних дітей від сплати за рішенням суду коштів на утримання непрацездатних батьків — карається обов’язковими роботами на строк від ста двадцяти до ста вісімдесяти годин, або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до трьох місяців.

  Стаття 106. Вбивство матір’ю новонародженої дитини

  Вбивство матір’ю новонародженої дитини під час або відразу ж після пологів, а одно вбивство матір’ю новонародженої дитини в умовах психотравмуючої ситуації або в стані психічного розладу, не виключає осудності, — карається позбавленням волі на строк до п’яти років.

  Стаття 123. Незаконне проведення аборту

  1. Проведення аборту особою, яка не має вищої медичної освіти відповідного профілю, — карається штрафом в розмірі від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період від одного до двох місяців, або обов’язковими роботами на строк від ста до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк від одного року до двох років.

  2. Те саме діяння, вчинене особою, раніше судимою за незаконне виробництво аборту, — карається обмеженням волі на строк до трьох років, або арештом на строк від чотирьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк до двох років.

  3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили по необережності смерть потерпілої або заподіяння тяжкої шкоди її здоров’ю, — караються позбавленням волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

  Глава 17. Злочини проти волі, честі та гідності особи

  Стаття 126. Викрадення людини

  1. Викрадення людини — карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.

  2. Те ж діяння, вчинене:

   а). групою осіб за попередньою змовою;
   б). неодноразово;
   в). з застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров’я, або з погрозою застосування такого насильства;
   г). з застосуванням зброї або предметів, використовуваних як зброї;
   д). у відношенні свідомо неповнолітнього;
   е). щодо жінки, яка завідомо для винного перебуває у стані вагітності;
   ж). щодо двох або більше осіб;
   з). з корисливих мотивів, — карається позбавленням волі на строк від шести до п’ятнадцяти років.

  3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони:

   а). вчинені організованою групою;
   б). вчинені особою, раніше судимою за злочини, передбачені цією статтею, а також за незаконне позбавлення волі або захоплення заручника;
   в). спричинили по необережності смерть потерпілого або інші тяжкі наслідки, — караються позбавленням волі на строк від восьми до двадцяти років (частина 3 в ред. Федерального закону від 09.02.99 N 24-ФЗ).
   Примітка. Особа, що добровільно яке звільнило викраденого, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо в його діях не міститься іншого складу злочину.

  Законодавство