Інструктивний лист №9 про усиновлення дітей

49


лист від 14 листопада 1996 р.

З метою надання методичної допомоги органам управління освітою суб’єктів Російської Федерації, органам, що здійснюють функції з опіки, піклування, щодо організації роботи по передачі дітей на усиновлення або удочеріння (далі — усиновлення), Міністерство загальної та професійної освіти Російської Федерації повідомляє.

1. Відповідно до п. п. 14, 17, 22 Положення про порядок передачі дітей, які є громадянами Російської Федерації, на усиновлення громадянам Російської Федерації та іноземним громадянам, затвердженого Постановою Уряду Російської Федерації від 15 вересня 1995 року №917, громадяни Російської Федерації, які бажають усиновити дитину, подають в орган опіки та піклування* заяву з проханням дати висновок про можливість бути усиновлювачами.

  • Примітка. * У відповідності зі ст. 34 ЦК РФ органом опіки, піклування є орган місцевого самоврядування.

Покладання функцій щодо опіки, піклування на відділ освіти або інший орган місцевого самоврядування має бути відображено у відповідності з законом суб’єкта Російської Федерації в статуті муніципального освіти.

Висновок про можливість бути усиновлювачами є підставою для постановки на облік як кандидатів в усиновлювачі та підбору дитини.

Якщо кандидати в усиновлювачі не змогли підібрати дитину для усиновлення за місцем їх проживання, вони можуть звернутися за отриманням відомостей про дитину, підметі усиновленню, у відповідний орган виконавчої влади будь-якого суб’єкта Російської Федерації або в Міністерство загальної та професійної освіти Російської Федерації.

Після визначення конкретної дитини, що підлягає усиновленню, кандидати в усиновлювачі подають у районний (міський) народний суд за місцем проживання (перебування) усиновлюваної дитини заяву про встановлення усиновлення і додають документи, зазначені у ст. 263.2 ЦПК РРФСР у редакції Федерального закону Російської Федерації від 21 серпня 1996 року N 124-ФЗ «ПРО внесення змін і доповнень в Цивільний процесуальний кодекс РРФСР» (далі ЦПК РРФСР).

Орган, що здійснює функції з опіки і піклування:

  • готує на запит суду висновок про обгрунтованість і про відповідність усиновлення інтересам усиновлюваної дитини (ст. 263.3 ЦПК РРФСР);
  • бере участь при розгляді в суді справи про встановлення усиновлення дитини (ст. 263.4 ЦПК РРФСР).

Відповідно до п. п. 4, 6 Порядку організації централізованого обліку дітей, решти без піклування батьків, затвердженого Постановою Уряду Російської Федерації від 3 серпня 1996 року N 919, орган виконавчої влади суб’єкта Російської Федерації:

  • формує регіональний банк даних про проживають на його території дітей, які залишилися без піклування батьків;
  • організовує влаштування дитини в сім’ї громадян, які проживають на її території або на територіях інших суб’єктів Російської Федерації;
  • підбирає дітей для осіб, які виявили бажання взяти дитину на виховання в сім’ю, та видає їм направлення в орган опіки та піклування для відвідування дитини за її фактичним місцем проживання (перебування);
  • направляє письмовий запит у Міністерство загальної та професійної освіти Російської Федерації про підтвердження того, що дитина перебуває на централізованому обліку в федеральному банку даних про дітей, які залишилися без піклування батьків (якщо бажають усиновити дитину — громадяни іноземних держав або особи без громадянства).

Орган виконавчої влади суб’єкта Російської Федерації:

  • вказує в анкеті на дитину у графі «додаткова інформація» дату надходження анкети в орган виконавчої влади суб’єкта Російської Федерації;
  • перевіряє правильність вказаних в анкеті на дитину відомостей про кожного з батьків, наявність в ній дати та номера документа, що визначає його правовий статус як дитини, що залишився без піклування батьків.

2. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які бажають усиновити дитину, яка є громадянином Російської Федерації, звертаються з письмовою заявою з проханням про підбір дитини у відповідний орган виконавчої влади суб’єкта Російської Федерації.

Для визначення можливості кандидатами в усиновлювачі усиновити дитину, доцільно, щоб до заяви з проханням про підбір дитини додавалися документи, зазначені у ст. 263.2 ЦПК РРФСР або висновок компетентного органу іноземної держави (соціальної служби, організації з усиновлення) про можливість бути усиновлювачами.

Висновок про обгрунтованість і про відповідність усиновлення інтересам усиновлюваної дитини у відповідності зі ст. 263.3 ЦПК РРФСР доцільно готувати на підставі документів кандидатів в усиновлювачі, перелічених у ст. 263.2 ЦПК РРФСР. Копії поданих документів завіряються і залишаються в органі опіки та піклування. Оригінали документів повертаються кандидатам в усиновлювачі для подальшого звернення до суду.

Справи про встановлення усиновлення розглядаються в суді, згідно ст. 263.4 ЦПК РРФСР, з обов’язковою участю усиновителів.

Усиновлення дітей вітчимом, мачухою провадиться на загальних підставах у відповідності зі ст. ст. 263.1 — 263.5 ЦПК РРФСР.

Міністерство Загальної та
Професійної Освіти
Російської Федерації
Заступник Міністра
Е. Е. Чепурных
Законодавство